کد  

نام و نام خانوادگی

نام واحد صنفی

رسته ی مرتبط

آدرس

15 حسین داوودی میلاد تخلیه کالا لاهو
51 شهریار برادران خانیانی کلاسیک نمایشگاه اتومبیل کیلومتر 4 جاده عباس آباد
100 سعید دلفان همتی اتوگالری  سروش
نمایشگاه اتومبیل کردمحله
107 جعفر سلیمانپور امیر اجاره بالا بر مکاء
156 رضا فرضی  اسب سفید   نمایشگاه اتومبیل ج عباس آباد 
178 سید حسین مشعشعشی  آریانا کرایه ماشین آلات و تجهیزات ساختمانی کردمحله 
193 بهروز شفاعی شفاعی تخلیه چاه و فاضلاب لاهو